5a edició

2022

«Els equips humans dins el món empresarial han de ser diversos»
Ràdio Sabadell (radiosabadell.fm)